K-OBIOL MAX 100 ML BAYER

Sztuk w magazynie: 0
Cena: 59,82 zł 59.82
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
ilość szt.
Zyskujesz 1 pkt [?]

towar niedostępny

Ocena: 0
Producent: Bayer
Kod produktu: 127868054

Opis

K-Obiol Max jest środkiem owadobójczym, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do ochrony składowanego ziarna i dezynsekcji pomieszczeń magazynowych. Działa na szkodniki magazynowe - owady biegające: wołek zbożowy, trojszyk ulec, kapturnik zbożowiec, spichrzel surynamski, strąkowiec fasolowy oraz owady latające - skośnik zbożowiaczek. Środek działa na owady dojrzałe i larwy, które znajdują się na zewnątrz produktów pochodzenia roślinnego. Środek K-Obiol MAX można stosować przy użyciu aparatury przeznaczonej do opryskiwania ziarna zbóż na taśmociągach i w magazynach oraz przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziarno zbóż

Środek stosować w przypadku porażenia składowanego ziarna zbóż przez szkodniki magazynowe.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

- czas ochrony do 6 miesięcy 1 l na 99 l wody / 100 t,

- czas ochrony do 12 miesięcy 2 l na 98 l wody / 100 t.

Maksymalna ilość zabiegów - 1 zastosowanie w ciągu roku.

Termin stosowania: Preparat stosować w przypadku porażenia ziarna zbóż przez szkodniki magazynowe przed składowaniem ziarna.

Środek stosować do dezynsekcji ziarna zbóż bezpośrednio na taśmociągu, redlerze, przenośniku ślimakowym, w czasie transportu ziarna na przyczepę, do silosu lub na pryzmę. K-Obiol Max stosować używając sprzętu zapewniającego równomierne wydatkowanie cieczy roboczej na transportowane ziarno. Sekcję opryskową umieścić nad taśmociągiem, na redlerze lub przenośniku ślimakowym tak, aby podstawa strumieni była równa szerokości warstwy przesuwającego/wysypującego się ziarna. Konieczne jest bardzo dokładne dawkowanie środka, zwłaszcza w przypadku ziarna konsumpcyjnego.

Puste pomieszczenia magazynowe (opryskiwanie):

Zabieg w pustych budynkach/silosach przeciwko szkodnikom nasion roślin strączkowych oraz składowanego ziarna zbóż.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

-60 ml środka w 5l wody na 100 m²,

- 5l cieczy na 100 m² powierzchni gładkich,

- 10l cieczy na 100 m² powierzchni szorstkich.

Pomieszczenia przed zabiegiem muszą być dokładnie wyczyszczone z resztek magazynowanych produktów zanim zostaną poddane zabiegowi.

Maksymalna ilość zabiegów - 1 zastosowanie w ciągu roku.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ilość wody potrzebnej do przygotowania cieczy roboczej zależy od wydatku opryskiwacza i ilości transportowanego ziarna na przenośniku w jednostce czasu. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek oraz pracowników. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Unikać wszelkich zbędnych kontaktów z preparatem. Nadużycie może być szkodliwe dla zdrowia. Środek ochrony roślin może w przypadku zetknięcia ze skórą (szczególnie skórą twarzy) spowodować pieczenie lub mrowienie, bez powodowania widocznych objawów podrażnienia. Występowanie tych objawów musi stanowić ostrzeżenie, że bezwzględnie należy unikać dalszego narażenia. Jeśli objawy nie znikną lub wystąpią kolejne, należy skorzystać z pomocy lekarskiej. Nosić szczelnie przylegające okulary ochronne w trakcie pracy z nierozcieńczonym preparatem. Używać uniwersalnych rękawic ochronnych (do środków ochrony roślin) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem. Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin (kombinezon), oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Wchodzenie na powierzchnie/rośliny uprawne poddane działaniu preparatu w dniu jego zastosowania możliwe jest wyłącznie przy zastosowaniu indywidualnych środków ochrony, określonych dla tego preparatu. Kolejne prace na/w powierzchniach/roślinach uprawnych, poddanych działaniu preparatu, mogą być wykonywane dopiero po upływie 24 godzin od chwili rozprowadzenia preparatu. W trakcie tych prac należy w ciągu pierwszych 48 godzin używać odzieży ochronnej, zabezpieczającej przed działaniem środków ochrony roślin i uniwersalnych rękawic ochronnych (do środków ochrony roślin). Po upływie czasu działania preparatu/przed pobytem ludzi w pomieszczeniach, które poddano działaniu preparatu, pomieszczenia te należy dokładnie przewietrzyć.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny/produkty roślinne do dnia przeznaczenia roślin/produktów roślinnych do konsumpcji (okres karencji/okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Narażenie przez drogi oddechowe:

Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić mu ciepło i spokój. Natychmiast wezwać lekarza lub skontaktować się z ośrodkiem toksykologii.

Kontakt ze skórą:

W przypadku kontaktu ze skóra natychmiast umyć duża ilością wody z mydłem przez 15 min. Ciepła woda może powodować wrażenie podrażnienia lub zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. W przypadku podrażnienia skóry mogą być zastosowane olejki lub lotion, zawierające witaminę E. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

Kontakt z oczami:

Natychmiast przepłukać dużą ilością wody, także pod powiekami, przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są używane, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Ciepła woda może powodować wrażenie podrażnienia lub zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. Podać uspokajające krople do oczu, a jeśli to konieczne, podać znieczulające krople do oczu. Skorzystać z pomocy medycznej w przypadku pojawienia się i utrzymywania się podrażnienia.

Po połknięciu:

Uspokoić poszkodowanego. Wypłukać usta. NIE prowokować wymiotów. W przypadku połknięcia bądź wymiotów istnieje niebezpieczeństwo przedostania się do płuc. Natychmiast wezwać lekarza lub skontaktować się z ośrodkiem toksykologii. Wskazówki dla lekarza

Leczenie układowe:

Leczenie początkowe: objawowe. Wymagane monitorowanie funkcji oddechowych i funkcji krążenia. W przypadku przyjęcia dużych dawek, płukanie żołądka powinno być brane pod uwagę tylko w ciągu pierwszych dwóch godzin. Zawsze zaleca się jednak podanie węgla aktywnego i siarczanu sodu. Zachować drożność dróg oddechowych. W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku drgawek należy podać benzodiazepinę (np. diazepam) zgodnie ze standardowymi procedurami. Jeśli leczenie nie jest skuteczne, można zastosować fenobarbital.

Przeciwwskazania: atropina. pochodne adrenaliny.

Specyficzne antidotum nie jest znane. Powrót do zdrowia jest samoistny i zatrucie nie pozostawia uszkodzeń wtórnych.

Opinie o produkcie (0)

Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl